Adela Muntean

Ce este raportul de evaluare psihologică?

Ce conține un raport psihologic? Un raport psihologic reprezintă un document redactat de psihologul clinician, cu o lungime variabilă, între 3-10 pagini, un raport bun răspunde clar și obiectiv întrebării (motivului) clientului. Acesta conține: Subiectele abordate în raportul psihologic clinic pot fi foarte variate, cele mai multe rapoarte sunt structurate adecvat în jurul axei constituite din prezentarea funcționării cognitive, emoționale şi a modului de relaționare interpersonală. Pe lângă aceste aspecte, raportul psihologic poate include informații asupra punctelor forte, aptitudinilor vocaționale, defenselor (mecanismelor de coping), potenţialului suicidal, comportamentului în condiții de stres, impulsivității, ariilor de conflict, sexualității (Groth-Marnat & Wright, 2016).  Cerințele de întocmire ale unui raport psihologic Pentru ca o informație să se regăsească în raportul psihologic ar trebui să corespundă următoarelor criterii:  •  să corespundă contextului care a generat cererea de evaluare; •  să fie necesară pentru a răspunde la întrebarea ce a generat evaluarea;  •  să corespundă cunoștințelor celui ce a realizat cererea (adică a clientului);  •  să contribuie la înțelegerea particularităților persoanei. Deși nu există un format unic pentru raportul psihologic, este important ca el să integreze atât informația cunoscută despre client/pacient înaintea procesului de evaluare sau terapie, cât şi informația nouă, pusă în evidență în urma acestui proces. Rapoartele psihologice reflectate în literatura de specialitate conțin în mare măsură elemente comune, aceastea se diferențiază de scopul urmărit al evaluării psihologice, structura și cerințele înaintate de instituția ce solicită astfel de rapoarte. Steliana Rizeanu (Pintelie) în cadrul notelor de curs ”Psihodiagnoza și evaluarea clinic a copilului și adolescentului” [6, p. 77-82] ne prezintă următoarele elemente a raportului de evaluare psihologică: Raportul de evaluare psihologică este completat de către psihologul evaluator şi cuprinde în mod sistematizat informaţii asupra subiectului rezultat în urma evaluării. În funcţie de mijloacele de evaluare folosite, raportul final poate fi: Ce conține raportul psihodiagnostic elaborat după structura oferită de Colegiului Psihologior din România? Raportul psihodiagnostic şi de evaluare psihologică elaborat de către Colegiul Psihologilor din România şi International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health cuprinde următoarele elemente: –  informaţii despre client; –  obiectivul psihodiagnosticului şi evaluării; –  descrierea succintă a componentelor psihologice; –  nivelul subiectiv; –  nivelul cognitiv; –  nivelul comportamental; –  nivelul psihofiziologic; –  nivelul de personalitate şi mecanismele defensive/adaptare; –  nivelul de relaţionare interpersonală; –  concluzii (sumarizarea informaţiilor în termeni psihologici); –  recomandări (implicaţii ale concluziilor pentru obiectivul psihodiagnosticului şi evaluării);  –  avizul psihologic. Adela MunteanPsiholog clinician

Evaluarea psihologică – obligatorie sau necesară?

Evaluare psihologică – ce este și în ce contexte se realizează? Evaluarea psihologică este un subiect despre care se vorbește prea puțin, mulți dintre noi au trecut printr-o evaluare psihologică la angajare sau pentru a obține permisul auto. Chiar dacă nu ne face plăcere sau ne este teamă de o evaluare psihologică, aceasta are un rol foarte important și ar trebui să constituie un instrument valoros care oferă multe informații utile psihologilor, părinților, cadrelor didactice sau angajatorilor.  Evaluarea psihologică poate fi realizată cu mai multe scopuri, ea poate ajuta o persoană să obțină un certificat de handicap, poate ajuta un copil să fie încadrat conform nevoilor personale într-o școală pentru copii cu cerințe speciale, poate ajuta adolescenții să se orienteze profesional sau ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să știm care este, în cazul nostru, magnitudinea simptomelor specifice depresiei, anxietății sau a altor tulburări emoționale și cognitive. Rezultatele unei evaluări ar trebui să ne ajute să decidem dacă o intervenție este necesară. Evaluarea psihologică a copiilor – importanța descoperirii unor afecțiuni în perioada timpurie a dezvoltării În cazul copiilor mici, evaluarea psihologică realizată cu instrumente validate și normale pe populația României ne poate indica posibilele întârzieri în dezvoltare, existența tulburărilor de scris-citit, a tulburărilor de atenție sau a autismului. Unele probleme ale copilului pot fi observate, cu ajutorul evaluării, încă în primul an de viață. De ce este important să știm cât mai devreme dacă există întârzieri în dezvoltare sau dacă sunt prezente alte tulburări? Studiile realizate de psihologi clinicieni, psihoterapeuți și specialiști din domeniul neuroștiințelor ne arată că în cazul multor tulburări psihologice, intervenția cât mai timpurie joacă un rol crucial în ameliorarea sau tratarea unor psihopatologii. Pe scurt, cu cât intervenim mai repede, cu atât putem schimba mai multe. Evaluarea psihologică a copilului cu dizabilități este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap, precum și pentru toate orientările și reorientările școlare și profesionale de către COSP. În cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boala canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap. Dacă la copiii mici, la preșcolari și școlari părinții își pun problema unui consult psihologic la copii atunci când observă că aceștia prezintă într-un fel sau altul particularități distincte față de media copiilor din grădiniță, școală etc. (vorbim despre deficitul de atenție, comportament hiperactiv, agresiv, stări de agitație continuă sau dimpotrivă tendința de izolare, lipsa comunicării și interacțiunii sociale), la adolescenți încep să apară întrebări vis-a-vis de problemele de adaptare școlară, socială, menținerea unor relații de prietenie, sentimente de marginalizare, comportamente de automutilare, o imagine de sine fragilă, lipsa de încredere în propriile forțe, sentimentul lipsei de apartenență la familie, grup, societate. În tot cazul, este clar că necesitatea unui consult psihologic la copii și adolescenți se impune la fel ca și consultul la medicul oftalmolog, sau la stomatolog, poate mult mai  mult decât atât întrucât psihicul trebuie tratat cauzal și sistemic, complex și în detaliu întrucât tulburările psihice, de la depresie și până la psihoză determină și influențează decisiv starea de sănătate și energia, activismul viitorilor adulți. Evaluarea psihologică pentru încadrarea într-un grad de handicap Conform legislației în vigoare, evaluarea psihologică a copiilor cu handicap este necesară atunci când vorbim despre boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale. Astfel, în cadrul bolilor neurologice, putem vorbi despre încadrare în grad de handicap în cazuri de: malformații congenitale, facomatoze, boli demielinizante, cum este scleroza multiplă cu tulburări motorii și senzoriale, boli heredo-degenerative (ex: coreea cronică Huntington), sechele de tip pareză, paralizii, epilepsie, sindroame extrapiramidale, poliomielita, tumori cerebrale benign, paralizii cerebrale congenital sau dobândite, afecțiuni progresive cum este distrofia musculară progresivă Duchenne). În toate aceste cazuri, evaluarea psihologică la copii urmărește mai ales deficitele apărute la nivelul principalilor analizatori, motricitatea fină și grosieră, locomoția, coordonarea, îndeplinirea deprinderilor de autoservire, existența tulburărilor de comportament, vorbire. Evaluarea psihologică pentru angajare În ceea ce privește tulburările psihice debilitante și care necesită evaluare psihologică la copii pentru încadrare în grad de handicap, pe prim plan apar întârzierile mintale (retard) – aici evaluându-se coeficientul de dezvoltare până la vârsta de 3 ani și coeficientul de inteligență peste vârsta de 3 ani și tulburările de limbaj, hiperactivitate, emoționale și de conduită, psihologul fiind solicitat să măsoare și să estimeze amploarea afectării, în vederea stabilirii gradului de handicap. Examinare psihologică la angajare – evaluarea psihologică este obligatorie pentru următoarele meserii și profesii: – personal cu funcție de decizie; – personal cu funcție de conducere; – cadru didactic; – funcționari publici; – sanitar personal, educativ personal; – îngrijire personală lucrează la înălțime; – personal care lucrează în medii de înaltă, medie și joasă tensiune; – personal cu lucrul în condiții de zgomot; – personal care își desfășoară activitatea în condiții de izolare; – personal care lucrează în tura de noapte; – personal care lucrează în medii cu expunere la radiații ionizante, câmpuri electrice și electromagnetice, activități ce presupun manipularea de substanțe toxice și stupefiante; – personal care muncește în mediul subteran; – cetățeni străini care lucrează pe teritoriul Romaniei; – angajații care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul companiei și în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă și domiciliu (conducători auto neprofesioniști). – avize pentru participarea la admiterea în anumite instituții de învățământ superior sau alte forme de învățământ; În urma testării psihologice se eliberează aviz psihologic pentru angajare. Evaluarea periodică a angajaților Examinare psihologică periodică a personalului – pentru a cunoaște modul în care abilitățile și aptitudinile evaluate la angajare evoluează din punct de vedere al intereselor angajatorului, oferind un bun indicator asupra calității muncii. Examinare psihologică la schimbarea funcției face parte din selecția profesională, urmată procesului de recrutare, pentru a verifica posibilitățile angajatului de a desfășura o muncă cu randament ridicat. Examinarea psihologică pentru promovarea profesională sau abateri la solicitarea angajatorului, în urma unei asemenea evaluări, managerul are posibilitatea să obțină informațiile necesare, cu ajutorul rezultatelor la testele psihologice aplicate, pentru a lua decizia …

Evaluarea psihologică – obligatorie sau necesară? Read More »

Scroll to Top