Logopedia – cum distingem formarea limbajului de recuperarea limbajului?

Cuprins

Ce este întârzierea în dezvoltarea limbajului?

Cei mai mulți dintre noi avem senzația că limbajul și comunicarea verbală sunt un dat, spre deosebire de limbajul scris-citit-socotit, pe care suntem conștienți că le învățăm– unii mai greu decât alții (tulburari ale limbajului dislexie, dislexo-disgrafie). 

Și, cu toate acestea, de fapt învățăm limbajul verbal până pe la vârsta de trei ani – trei ani și jumătate, după care îl rafinăm. Sunt copii care vorbesc abia după vârsta de trei ani, ceea ce se specialiștii numesc întârziere în dezvoltarea limbajului. Cauzele care determiă întârzierea dezvoltării limbajului sunt variate, pornind de la deficit pedagogic (copilul nu este stimulat corespunzător, folosește foarte mult ecranele), manifestă hipoacuzie – până la deficitul de intelect.

Importanța funcționării neurologice normale în dezvoltarea limbajului

Sigur că abilitățile intelectuale sunt importante în tot ceea ce privește dezvoltarea și evoluția ființei. În ceea ce privește limbajul verbal, zona din creier care se ocupă de acest aspect al vieții noastre este situată în emisfera stângă, unde sunt două arii, Wernicke și Brocca,  două părți ale cortexului cerebral. Astfel, pentru a se forma limbajul, este absolut necesar ca neuronii din cele două arii să aibă o dezvoltare corespunzătoare – în cazul unor leziuni traumatice în aceste zone, apare tulburarea cunoscută sub numele de afazie. 

În cadrul formarii limbajului creierul este capabil să manevreze mușchii astfel încât să apară sunete, silabe și cuvinte, după care urmează exprimarea în propoziții și fraze. În cazul în care mușchii nu funcționează perfect, apar tulburările de pronunție și se impune începerea unei terapii logopedice, care vizează corectarea sunetelor respective.

Limbajul – emiterea de suntete vs. aparat funcțional

Atenție: în cazul copilului cu autism, echolalia nu înseamnă limbaj verbal! Faptul că din punct de vedere muscular aparatul fono-articulator este pregătit să pronunțe sunete, echolalia înseamnă doar repetarea comenzilor sau sugestiilor auzite, fără ca aceste comenzi să aibă vreun sens și să determine un răspuns din partea lui. 

Pentru a fi corect, limbajul trebuie, întâi de toate, să fie format, să existe sunete și capacitate de comunicare. Așa cum am spus mai sus, limbajul se formează până în jurul vârstei de trei ani și jumătate, după care se rafinează sau, dacă este cazul, se corectează; dintre tulburările de limbaj amintim: tulburări de pronunție (dislalie monomorfă sau polimorfă), tulburări de ritm și fluență (balbism), tulburări ale limbajului scris-citit (dislexo-disgrafie), tulburări ale limbajului matematic (discalculie), tulburari ale vocii (disfonie) etc. 

Concluzii

În cazul în care până la vârsta de trei ani și jumătate copilul nu vorbește, vă recomandăm să mergeți cu el la logoped! De asemenea, în cazul în care până la vârsta de cinci ani și jumătate copilul nu pronunță corect sunetele, vă recomandăm de asemenea consult de specialitate! Nota bene: rotacismul, sau afectarea pronunții sunetului R se recomandă să fie făcută după ce copilul împlinește vârsta de cinci ani!

Ștefania Budacu
Logoped

Scroll to Top