Ce este raportul de evaluare psihologică?

Cuprins

Ce conține un raport psihologic?

Un raport psihologic reprezintă un document redactat de psihologul clinician, cu o lungime variabilă, între 3-10 pagini, un raport bun răspunde clar și obiectiv întrebării (motivului) clientului.

Acesta conține:

  • Rezultatele obținute și interpretarea lor în raport cu pragurile de referință, precum și instrumentele folosite în timpul evaluării (teste standardizate, interviuri, alte probe psihologice);
  • Recomandări pentru adresarea problemelor identificate;
  • Concluziile pe scurt adresate specialistului (în funcție de scopul raportului).

Subiectele abordate în raportul psihologic clinic pot fi foarte variate, cele mai multe rapoarte sunt structurate adecvat în jurul axei constituite din prezentarea funcționării cognitive, emoționale şi a modului de relaționare interpersonală. Pe lângă aceste aspecte, raportul psihologic poate include informații asupra punctelor forte, aptitudinilor vocaționale, defenselor (mecanismelor de coping), potenţialului suicidal, comportamentului în condiții de stres, impulsivității, ariilor de conflict, sexualității (Groth-Marnat & Wright, 2016). 

Cerințele de întocmire ale unui raport psihologic

Pentru ca o informație să se regăsească în raportul psihologic ar trebui să corespundă următoarelor criterii: 

•  să corespundă contextului care a generat cererea de evaluare;

•  să fie necesară pentru a răspunde la întrebarea ce a generat evaluarea; 

•  să corespundă cunoștințelor celui ce a realizat cererea (adică a clientului); 

•  să contribuie la înțelegerea particularităților persoanei.

Deși nu există un format unic pentru raportul psihologic, este important ca el să integreze atât informația cunoscută despre client/pacient înaintea procesului de evaluare sau terapie, cât şi informația nouă, pusă în evidență în urma acestui proces.

Rapoartele psihologice reflectate în literatura de specialitate conțin în mare măsură elemente comune, aceastea se diferențiază de scopul urmărit al evaluării psihologice, structura și cerințele înaintate de instituția ce solicită astfel de rapoarte.

Steliana Rizeanu (Pintelie) în cadrul notelor de curs ”Psihodiagnoza și evaluarea clinic a copilului și adolescentului” [6, p. 77-82] ne prezintă următoarele elemente a raportului de evaluare psihologică:

Raportul de evaluare psihologică este completat de către psihologul evaluator şi cuprinde în mod sistematizat informaţii asupra subiectului rezultat în urma evaluării.

În funcţie de mijloacele de evaluare folosite, raportul final poate fi:

  • simplu, legat de un singur instrument psihodiagnostic (inteligenţa);
  • complex, care necesită utilizarea mai multor metode şi instrumente de evaluare şi cuprinde şi evaluări speciale.

Ce conține raportul psihodiagnostic elaborat după structura oferită de Colegiului Psihologior din România?

Raportul psihodiagnostic şi de evaluare psihologică elaborat de către Colegiul Psihologilor din România şi International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health cuprinde următoarele elemente:

–  informaţii despre client;

–  obiectivul psihodiagnosticului şi evaluării;

–  descrierea succintă a componentelor psihologice;

–  nivelul subiectiv;

–  nivelul cognitiv;

–  nivelul comportamental;

–  nivelul psihofiziologic;

–  nivelul de personalitate şi mecanismele defensive/adaptare;

–  nivelul de relaţionare interpersonală;

–  concluzii (sumarizarea informaţiilor în termeni psihologici);

–  recomandări (implicaţii ale concluziilor pentru obiectivul psihodiagnosticului şi evaluării);

 –  avizul psihologic.

Adela Muntean
Psiholog clinician

Scroll to Top