Ce este logopedia?

Cuprins

Cuvântul “logopedie” provine de la grecescul “logos” care înseamnă cuvânt şi ”paidea” care înseamnă educaţie. Deci logopedia se ocupă de educaţia vorbirii, iar în sens larg de studierea şi dezvoltarea limbajului, de prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj.

Scopul logopediei este acela de a asigura, prin înlăturarea tulburărilor de vorbire, dezvoltarea psihică generală normală a persoanelor, formarea şi dezvoltarea pe măsura capacităţilor lor, de stabilirea sau restabilirea de relaţii corecte cu cei din anturaj.

Logopedia acordă atenţie în special copiilor deoarece:

– tulburările de vorbire au o frecvenţă mai mare ca urmare a fragilității aparatului fono-articulator și a sistemelor cerebrale implicate în vorbire. şi nu trebuie să se consolideze şi să se agraveze;

– posibilităţile de corectare sunt mult mai mari;

– prin înlăturarea la timp a acestora se preîntâmpină apariţia altor modificări psihice şi comportamentale.

Logopedia este o disciplină care are ca scop activitatea de educare şi corectare a problemelor de limbaj care apar uneori la copii dar şi la adulţi.

Aceasta are două componente:

 • Coordonarea gurii pentru a produce sunete cu scopul de a forma cuvinte şi propoziţii (pentru a aborda articularea, fluenţa şi reglarea volumului).
 • Înţelegerea şi exprimarea limbajului. 

Ce face logopedul?

Logopedul este specialistul care se ocupă de terapia tulburărilor de vorbire şi limbaj.

Acesta identifică problema, elaborează metodele de recuperare şi supervizează activităţile de recuperare care se impun în funcţie de diagnostic.

Cele mai întâlnite tulburări de limbaj la copiii de vârstă preşcolară și şcolară sunt: 

 • Tulburările de pronunţie: este afectată pronunţia unuia sau a mai multe sunete (dislalie, rinolalie, dizartrie);
 • Tulburările de ritm şi fluenţă: bâlbâiala, tahilalia (vorbirea accelerată), bradylalia (vorbirea foarte lentă);
 • Tulburări ale limbajului scris – citit: dislexo – disgrafia;
 • Tulburări de dezvoltare a limbajului: mutismul psihogen; întârziere în dezvoltarea generală a limbajului.

Activitatea logopedică se desfășoară în baza unor principii de bază:

 • orientarea intuitivă – practică a terapiei;
 • asigurarea accesibilității și varietății materialului intuitiv – verbal;
 • eșalonarea exercițiilor de la simplu la complex;
 • diferențierea și individualizarea materialului și exercițiilor;
 • participarea conștientă a logopaților la terapie;
 • trezirea interesului pentru o comunicare corectă;
 • asigurarea temeiniciei achizițiilor.

Activităţile realizate în cadrul terapiei logopedice

1. Terapia generală:

 • gimnastică generală;
 • respiraţie.

Terapia tulburărilor de limbaj cuprinde două etape:     

 • gimnastica aparatului fonoarticulator;
 • dezvoltarea auzului fonematic;
 • educarea personalității și îndepărtarea negativismului.

2. Terapia specifică:

 • emitere;
 • consolidare;
 • diferenţiere;
 • automatizare sunete.

Adela Muntean
Specialist Logoped

Scroll to Top